Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBAQŞI

ƏLBAQŞI : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbaxşı. ələ baxıb fal açan. bağıçı. bağşı. baxçı. baxıcı. baxşi. baxşı. bətçi. arpaç. büyücü. ırkıl. ırqıl. falçı. görümçü. gözbağcı. qaraçı. savaqay. cadugər sehirbaz. sehirçi. kahin