Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBAQŞILIQ

ƏLBAQŞILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbaxşılıq. ələ baxıb fal açanlıq. bağıçılıq. bağşılıq. baxçılıq. baxıcılıq. baxşilik. baxşılıq. bətçilik. arpaçlıq. ırkıllıq. ırqıllıq. büyücüluq. falçılıq. görümçülük. gözbağcıçılıq. qaraçılıq. savaqaylıq. cadugərlik. sehirbazlıq. sehirçilik. kahinlik