Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBEZ

ƏLBEZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbezi. yağlıq. əldəsmalı. silməcə. qolmaca. qarmaca. qapsaca. qabsaca. yaylıq.əllik. dəsmal