Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBEZİ

ƏLBEZİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbez. yağlıq. yaylıq. əldəsmalı. silməcə. qolmaca. qarmaca. qapsaca. qabsaca.əllik. dəsmal. alqara. əlqərə. qolsiləc. çapıt. çavut. yağlıq. hovlə. yaylıq.əllik. dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. əlsiləc