Multilingual Turkish Dictionary

ƏLCƏQÇİ

ƏLCƏQÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlcəkçi. əlləkçi. əldüvançı. əldivənçi