Multilingual Turkish Dictionary

ƏLDƏYMƏMİŞ

ƏLDƏYMƏMİŞ : Azerbaijani English Dictionary

s. untouched; virgin; [təbii sərvətlər haq.] untapped; əldəyməmiş neft yataqları untapped oil deposits;əldəyməmiş ərazilər untouched territories; əldəyməmiş torpaq virgin soil

ƏLDƏYMƏMİŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.sif. Toxunulmamış. [Qerib:] Uç gözəlin biri bizə qohumdur; O birisi əldəyməmiş qovundur. "Aşıq Qerib". Bizə bu dağ, bu dərə; Təslim olsun bir kərə! Əldəyməmiş yerlərə; İşləsin qüvvətimiz.. S.Vurğun.