Multilingual Turkish Dictionary

ƏLEYHİNƏ MUBARİZƏ

ƏLEYHİNƏ MUBARİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qarşı gürəş

ƏLEYHİNƏ MUBARİZƏ : Turuz Farsca - Türkce

nərsiyə qarşı döğüş