Multilingual Turkish Dictionary

ƏLHAN

ƏLHAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "lehn" söz. cemi] klas. Gözel sesler, gözel neğmeler, terane. Quş-ların əlhanı, ey dil, bəs müəssərdir bu fəsl. Əmani. Bağda açdı üzündən o güli-tazə niqab; çaşdırıb bülbül özün, eylədi əlhanı qələt. S.Ə.Şirvani. Bülbüllərin əlhanı, çiçək-lərdəki əlvan; Olmaz şu mənim çındıracaq könlümə əlan; Bir mənbəi-ilham. H.Cavad.