Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLİSƏQQİZLİK

ƏLLİSƏQQİZLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əllisəggizlik. beşlik. götləklik. götlük. götvərənlik. oğrəşlik. daşnaqlıq. daşdaqlıq. əşgillik. düğməlik. ibnəlik. məfu;lluq. hemoseksüellik