Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏŞİQ

ƏLLƏŞİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlləşik.
əlbələşik. yaylıq.əllik. dəsmal.
uğraşıq. aylanış. əğləniş. işgüc. görəv. məşquliyyət.
əl sürmə. barmaqlama. qurddalama.
əlləşmə. dalaş. talaş. çalaş. çalış. çalışma. qoşuş. sə;y