Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLƏM

ƏLLƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlləm qəlləm edmək: çeşitli kurnazlılar, dolanbaclar yapmaq.
əlləm qəlləm: işlərində baş çıxarılmaz kimsə

ƏLLƏM : Arin Turkish Etimology Dictionary

uzaq. çox. xeylək. key. aras. alıs. əlləm bahadır: çox bahadır. əlləmdən kim olduğu bəllidi. uzaqdan. əlləm qalırıq hələ: xeylək qalırıq hələ. əlləm şaha gedmiş: çox uzaq yola gedmiş