Multilingual Turkish Dictionary

ƏLLAF

ƏLLAF : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax allaf. Əllaflar çuval-çuval arpa, buğda və saman alıb arabalara doldurur, eşşəklərə yükləyirdilər. A.Şaiq. [Ceferqulu:] Yedi, içdi, axırıncı tikəsi ağzında idi ki, öz qəzalarından olan əllaf Məşədi Məmmədbağır içəri girdi. Qantemir.

ƏLLAF : Turuz Dictionary

-əllaf edmək: qaydırmaq. qaydurmaq. qayqırmaq. qayqurmaq. yubatmaq. mə'təl edmək. mə'ttəl edmək

ƏLLAF : Turuz Dictionary

-əllaf edmək: qaydırmaq. qaydurmaq. qayqırmaq. qayqurmaq. yubatmaq. mə'təl edmək. mə'ttəl edmək