Multilingual Turkish Dictionary

ƏLPƏMƏK

ƏLPƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəngəmək. ilişdirib götürmək. iyələnmək. daşımaq