Multilingual Turkish Dictionary

ƏLQƏRƏ

ƏLQƏRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

alqara.
qolsiləc. əlbezi. çapıt. çavut. yağlıq. hovlə. yaylıq.əllik. dəsmal. silək. silcək. siləcək. siləc. silgic. silgi. silici. silik. silən. silməkdə, təmizləməkdə işlənən bez. əlsiləc.
tutacaq. tutac. qab dəsmalı