Multilingual Turkish Dictionary

ƏLQAZALAMAQ

ƏLQAZALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlqazlamaq. əlqadlamaq. alqazlamaq. əlinə gələni, raslananı çalıb qoparmaq