Multilingual Turkish Dictionary

ƏLSƏRİQ

ƏLSƏRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlsərik. ələsərik. qaqqalı. qaqqılı. qaqqıra. gülünc. gülməli. məsxərə. məsqərə