Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏÇİ

ƏLTƏÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldəçi. malik. yiyə. ərkində, ixtiyarında təsərrüfündə olan