Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏLİŞ

ƏLTƏLİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldəliş. əldediş. əldə edmə. çıxarma. çıxarış. qazanma. qazanış. istixrac edmə