Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏLİŞLƏR

ƏLTƏLİŞLƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldəlişlər. işləyən. əldedişlər. işləyən. əldə edinmişlər. işləyən. qazanmalar. qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar. tapışlar. tapıntılar. istixracat