Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏMƏ

ƏLTƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldəmə. əldə edmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz