Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏQ

ƏLTƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldək.
əlaltıq. əldəki. əl altında, hazır olan nərsə. movcud.
əlcə bir parça. kiçik.
yədək. sakınıq. sakınım. sakınılıq. gerilik. zəxirə. ehtiyat

ƏLTƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əltək. qolluq. qolqab. qoltaq. əlcək. əldivan