Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏQİRMANI

ƏLTƏQİRMANI : Turuz Dictionary

əldəğirmanı. yarmac. dartac. kiçik dəğirman

ƏLTƏQİRMANI : Turuz Dictionary

əldəğirmanı. yarmac. dartac. kiçik dəğirman