Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏQMƏZ

ƏLTƏQMƏZ : Turuz Dictionary

əldəğməz. dəj (< dənğ: dəh.bütün) bütöv. açılmamış. bikr. akbənd.
dəj qalmaq: bütöv qalmaq. əldəğməz durmaq

ƏLTƏQMƏZ : Turuz Dictionary

əldəğməz. dəj (< dənğ: dəh.bütün) bütöv. açılmamış. bikr. akbənd.
dəj qalmaq: bütöv qalmaq. əldəğməz durmaq