Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTƏSMALI

ƏLTƏSMALI : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldəsmalı. yağlıq. yaylıq. əlbezi. silməcə. qolmaca. qarmaca. qapsaca. qabsaca.əllik. dəsmal