Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTASI

ƏLTASI : Turuz Dictionary

üsgürə. kiçi kasa, tasa

ƏLTASI : Turuz Dictionary

üsgürə. kiçi kasa, tasa