Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTETİŞ

ƏLTETİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldediş. əldəliş. əldə edmə. çıxarma. çıxarış. qazanma. qazanış. istixrac edmə