Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTETİŞLƏR

ƏLTETİŞLƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əldedişlər. işləyən. əldəlişlər. işləyən. əldə edinmişlər. işləyən. qazanmalar. qazanışlar. çıxarmalar. çıxarışlar. tapışlar. tapıntılar. istixracat