Multilingual Turkish Dictionary

ƏLTUTMA

ƏLTUTMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlverim. əlvermə. köməklik. qoldama. qoldavlıq