Multilingual Turkish Dictionary

ƏLVERİŞ

ƏLVERİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlverişli.
yetər. çatar. kafi.
asılı. faydalı.
yqun. münasib. muvafiq