Multilingual Turkish Dictionary

ƏLVERİM

ƏLVERİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlvermə. əltutma. köməklik. qoldama. qoldavlıq