Multilingual Turkish Dictionary

ƏLVIRMAQ

ƏLVIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

allanmaq. ullanmaq. qalxmaq. atılmaq. sıçramaq. daşlanmaq.
o mənim üzümə alvırdı