Multilingual Turkish Dictionary

ƏLYAZMA(SI)

ƏLYAZMA(SI) : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əl ile yazılmış metn, kitab ve s; elyazısı. Əlyazmaları fondu (el-yazmaları toplanılıb saxlanılan yer, idare, şöbe ve s.). M.F.Axundzadənin əlyazmaları. Fondda ən qədim əlyazma perqament üzə-rində qədim kufi əlifbası ilə yazılmış Quran surəsidir.