Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİŞDİRİLMƏK

ƏMİŞDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Əmizdirilmek,
emişe salınmaq (çoxları haqqında). Qoyun və quzular əmişdirildi, sonra qoyunlar sa-ğılmağa başlandı.