Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİNMƏZ

ƏMİNMƏZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yəminməz < yamınmaz yapınmaz yapanmaz (< yamamaq. yapamaq).
onarmaz. düzəlməz. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. əlacsız.
qeyrimümkün