Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİQMƏK

ƏMİQMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmikmək.munis olmaq. mubaşirət, mucamiət edmək

ƏMİQMƏK : Turuz Dictionary

əmikmək. əmgişmək. əmgənmək. əminmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin

ƏMİQMƏK : Turuz Dictionary

əmikmək. əmgişmək. əmgənmək. əminmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin