Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİT

ƏMİT : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğri. ağnaq. axımır. yıxıla.
əmit duvar.
əmit kişi: əğri adam