Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİTMƏK

ƏMİTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğilmək. axmaq. məyl edmək.
könlüm ona əmitti.
yaylaq təbə əmitdik.
evə təbə əmitdik.
dam əmitti.
əmcitmək. yamtamaq. yamatmaq. öğrətmək