Multilingual Turkish Dictionary

ƏMİZDİRMƏ

ƏMİZDİRMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əmizdirmek"den f.is.
Əmizdirmə zamanı.