Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏ

ƏMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmrən. imə. himə. kökə iyə olan kimsə. ərmin. ərgin. çatmış. yetmiş. vurqun

ƏMƏ : Turuz Dictionary

əmmə

ƏMƏ : Turuz Dictionary

əmmə