Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏŞLƏNMƏK

ƏMƏŞLƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgəklənmək: çalışıb, inciyib, zəhmət çəkib bir istəyə çamatmaq istəmək. əmgəklənmək