Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏC

ƏMƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< yamac. yapac < yamaq yapaq).
nərsənin bir nəyə tutunma ayqıtı.
tozalan. tozsoran. aspirator. əmməc

ƏMƏC : Arin Turkish Etimology Dictionary

iş güc, əmək aracı. abzal əbzar

ƏMƏÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmməç. tozalan. tozsoran.bərqi süpürgə