Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏK KEYFİYYƏTİ

ƏMƏK KEYFİYYƏTİ : Turuz Farsca - Türkce

işçilik iş, işləmə, əmək, yapılış netəliyi-bunda çox işçilik var.
bu yapının işçiliyi iyi deyil.
işçilik baxımından