Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏKTAR

ƏMƏKTAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkdar.
iş görsətən.
ardagar. qocaman işçi. işgər.
əməkli. çalışmış. qarşılığa, mükafata dəğər kiməsnə