Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLDAŞ

ƏMƏLDAŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əmeli, meqsedi, qayesi bir olan, bir meqsed arxasınca qoşan adam-lardan her biri. Toplayaraq başına öz əməl-daşlarını; Qoydu böyük firqənin ilk təməl daşlarını. R.Rza.