Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLLİCƏ

ƏMƏLLİCƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əməlli-başlı. Əməllicə geyinmək. Əməllicə bina. Əməllicə yemək. Əməllicə yorulmaq. Bu gün əməllicə işlədik. çox yaxşı olar, gündüz əməllicə yorulmu-şam,
deyə [dostumun] təklifini şadlıqla qəbul etdim. M.Rzaquluzade.