Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLLƏNMƏTƏN

ƏMƏLLƏNMƏTƏN : Turuz Dictionary

əməllənmədən. yaraşlanmadan. yaranclanmadan. yararlanmadan. yarılanmadan. yaranlanmadan. yaraclanmadan. sağılanmadan. sağıclanmadan. sağışlanmadan. sağınclanmadan. qazanclanmadan. qazaşlanmadan. tutunlanmadan. tutunulmadan. işlətilmədən. işlənilmədən. asılanmadan. sütlənmədən. sütlənilmədən. sağınalmadan. üləşgənmədən. tapışğanmadan. bəhrələnmədən. duzalanmadan. süzələnmədən. sapalanmadan. saçalanmadan. sağalanmadan. çağalanmadan. yağalanan. isilənmədən. asılanmadan. edinmədən. sağılanmadan. faydalanmadan. istifadələnmədən

ƏMƏLLƏNMƏTƏN : Turuz Dictionary

əməllənmədən. yaraşlanmadan. yaranclanmadan. yararlanmadan. yarılanmadan. yaranlanmadan. yaraclanmadan. sağılanmadan. sağıclanmadan. sağışlanmadan. sağınclanmadan. qazanclanmadan. qazaşlanmadan. tutunlanmadan. tutunulmadan. işlətilmədən. işlənilmədən. asılanmadan. sütlənmədən. sütlənilmədən. sağınalmadan. üləşgənmədən. tapışğanmadan. bəhrələnmədən. duzalanmadan. süzələnmədən. sapalanmadan. saçalanmadan. sağalanmadan. çağalanmadan. yağalanan. isilənmədən. asılanmadan. edinmədən. sağılanmadan. faydalanmadan. istifadələnmədən