Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLPƏRVƏR

ƏMƏLPƏRVƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ƏMƏLPƏRVƏR is. [ər. emel ve fars.
...perver] klas. Müeyyen bir emel (qaye, meqsed) uğrunda çarpışan, konkret bir meqsede xidmet eden. Mirzə Fətəli bir ədib və bir naşir olmaqdan daha artıq bir cəmiy-yətçi, bir əməlpərvərdi. C.Cabbarlı.