Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQÇİLİQ

ƏMƏQÇİLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkçilik.
əməkçilik, amatorluq edmək: yeni bir işdə naşılıqla çalışmaq. əməkləmək. iməkləmək. iməklənmək. əməklənmək