Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQLƏMƏK

ƏMƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkləmək. əmqəqləmək

ƏMƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkləmək.iməkləmək.
dizi dizi, əlləri üsdə yerimək.
iməklənmək. əməklənmək. yeni bir işdə naşılıqla çalışmaq. əməkçilik, amatorluq edmək

ƏMƏQLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkləmək.
iməkləmək. sürünmək. sürüklənmək. körpə cocuğun yeriməyə çabalaması, dəpənməsi.
çabalamaq. çalışmaq

ƏMƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əməkləmək. zəhmət çəkmək

ƏMƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əməkləmək. iməkləmək. sürünmək

ƏMƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əməkləmək. zəhmət çəkmək

ƏMƏQLƏMƏK : Turuz Dictionary

əməkləmək. iməkləmək. sürünmək