Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏR

ƏMƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmən. çəkən. çəkmən. soran.
sütəmər: əmzik. əmlik. əmik. körpə